Duurzaamheid

Zonnepanelen

Op het dak van onze meubelwinkel in Gent (Vliegtuiglaan) en van de magazijnen in Gent (Port Arthurlaan) staan honderden zonnepanelen. Die leveren samen gemiddeld 180.000 kWh per jaar. Dat is voldoende om 45 gezinnen van stroom te voorzien.

Als WEBA open is, gebruiken we zelf de stroom, opgewekt door de zonnepanelen. Op sluitingsdagen gaat alles naar het openbare net zodat iedereen geniet van deze groene stroom.

Zonnepanelen Port ArthurZonnepanelen Vliegtuiglaan

Ecologische renovatie winkel Gent

Het gebouw in Gent werd enkele jaren geleden compleet gerenoveerd. Daarbij werden alle mogelijke ecologische technieken gebruikt: 

1. Het dak ligt vol zonnepanelen.
2. Er ligt nu een 20 cm dikke isolatielaag op het dak: betonplaat + Argex/vermiculiet + oude roofinglaag + 12 cm rotswol. 
3. De antireflectie van de witte leisteenroofing zorgt voor minder warmteopname in de zomer. 
4. Alle ramen hebben nu dubbel glas met een K-waarde van 1.1 W/m³. 
5. Nieuwe hoge rendementsketels met warmeluchtblazers kwamen in de plaats van de oude ketels.

Dat alles zorgt ervoor dat de verwarming nu pas einde oktober moet beginnen werken, tegenover vroeger al begin september. Resultaat: Weba verstookt nu maar de helft zoveel gas als vroeger.

Duurzame aanleg parking

Bij de komst van Decathlon naast Weba Gent werd de parking volledig heraangelegd op een duurzame manier. De 700 parkeerplaatsen werden aangelegd in poreuze betonstenen en voorzien van een waterbufferende fundering. Zo werd de waterdoorlating optimaal gegarandeerd. Enkel de rijwegen zijn in asfalt maar deze wateren af naar de groenzones. In deze groenzones werden meer dan 100 bomen aangeplant.

Verder wordt de parking verlicht met LED-verlichtingstoestellen wat zorgt voor een zeer laag energieverbruik. Ook werden 5 elektrische laadpunten voor auto’s en fietsen geplaatst op de parking.

Energie Coaching Project

Weba volgde voor de winkel in Gent in 2017 een Energie Coaching Project, onder begeleiding van Stad Gent en het bedrijf E20. Dit resulteerde in een reductie van de uitstoot van CO² met 101 ton per jaar. Welke ingrepen zorgden voor dit positieve resultaat?

Het vervangen van alle verlichting door LED-lampen alleen al zorgde voor een verlaging met 80 ton CO² per jaar. Daarnaast waren er kleinere maatregelen, zoals het installeren van frequentie gestuurde circulatiepompen, het vernieuwen van oude stookketels, ... Alles samen een mooi eco-project, de moeite waard.

Teakplantage

Weba startte in 2005 met een eigen teakplantage in Indonesië. We garanderen dat we twee bomen planten voor elke boom die we gebruiken voor de productie van tuinmeubelen in teak.
In 2017 hebben we 3 fases achter de rug. In totaal hebben we al 17.920 bomen laten planten, op een oppervlakte van 22 hectare. De grootste bomen zijn nu al 16 meter hoog. Elk jaar krijgen we een rapport over de stand van zaken.

Teakplantage-1Bezoek teakplantage

In de zomer van 2011 ging een delegatie van Weba ter plekke kijken hoe het staat met de plantages. We stelden vast dat de bomen en plantages er prachtig bij staan. Het is de lokale bevolking die de plantages onderhoudt.
In ruil mogen de dorpelingen tussen de teakbomen hun eigen gewassen kweken: pinda’s, pompoenen, bonen, cassava, maïs, enz. Als de bomen kaprijp zijn, krijgt elk dorp een deel van de opbrengst.

  Teakplantage-2Teakplantage-3

Regenwater

Bij de verbouwing van Weba-Gent werden 4 aparte collectoren ingegraven: 3 x 10.000 m³ + 1 x 15.000 m³. Dus alles samen 45.000 m³ regenwater om alle sanitair te bedienen. Geen druppel drinkwater gaat verloren voor toiletten etc.

FSC

FSC is een eco-label op houtproducten dat aangeeft dat het hout afkomstig is uit een duurzaam beheerd bos. Het FSC label garandeert dat niet enkel het bos van oorsprong wordt gecontroleerd maar ook de hele handelsketen tot bij de eindconsument. 

Een deel van het gamma aan massieve (tuin)meubelen van Weba heeft het FSC-label. De tuinmeubelen gemaakt met FSC hout zijn herkenbaar aan het FSC label op het meubel en/of op de verpakking.

Ook indoor heeft Weba enkele collecties van Belgische meubelfabrikanten die het FSC-label dragen.

Voor meer informatie over FSC, kan u terecht op:
www.fsc.be.

Gents Klimaatverbond

Weba onderschreef de doelstellingen van het Gents Klimaatverbond en ondertekende het Charter.
Website klimaatverbond