Garantie

Op welke garanties kan je rekenen?

Wettelijke garantie

Een aankoop bij WEBA geeft je recht op de wettelijke garantie van 2 jaar, een termijn die geldt vanaf de leverings- of afhaaldatum van het product. Als er binnen deze termijn een conformiteitsgebrek optreedt, heb je als klant recht op garantie.

Bovendien voorziet de overeenkomst ‘Meubelwaarborg’ een 3de jaar ‘gedeelde’ garantie waarbij dezelfde waarborg geldt en de verkoper een tussenkomst voorziet van 50% in de kosten, de koper draagt de andere 50%.

Het moet gaan om gebreken die aanwezig zijn op het moment van de levering van het goed aan de consument, ongeacht of ze op dat ogenblik verborgen of zichtbaar zijn.

Als klant heb je  recht op herstel indien je, bij of na de levering, een gebrek, al dan niet verborgen, vaststelt in het product, conform de wettelijke voorschriften.

De wettelijke garantie is niet van toepassing op:

  • Schade veroorzaakt door normale slijtage, (on)opzettelijke veranderingen toegebracht door de klant aan de producten, inclusief onoordeelkundig en verkeerd gebruik en blootstelling aan vocht, brand en andere externe factoren.
  • Schade veroorzaakt door gebruik op een wijze die niet in overeenstemming is met de instructies en informatie.
  • Gebreken die zijn veroorzaakt door een wijziging van het goed door de consument of een derde.
  • Gebreken die de consument bij het afsluiten van de overeenkomst kende of waarvan hij onmogelijk niet op de hoogte kon zijn.

Voor tweedehandsmeubelen geldt hetzelfde recht op garantie alleen wordt de garantieperiode beperkt tot 1 jaar vanaf de leveringsdatum van goed.

Meubelwaarborg

Alle aankopen bij WEBA vallen ook onder de Meubelwaarborg. Deze Meubelwaarborg is een garantie die opgesteld is door Test-Aankoop en NAVEM, de Nationale Beroepsvereniging van Meubelhandelaars.

De Meubelwaarborg biedt zowel jou als WEBA eerlijke en betrouwbare garanties omtrent de prijs, kwaliteit, hoeveelheid, leveringstermijn, gebreken, etc.

Ook kan de Geschillencommissie Meubelen, een onderdeel van de Meubelwaarborg, tussen komen in geschillen tussen klanten en meubelwinkels. Dit is sneller, goedkoper en minder complex dan de procedure bij een traditionele rechtbank. De uitspraken zijn bindend en van dezelfde waarde als een klassiek vonnis. Test-Aankoop volgt deze procedure bovendien op, wat een extra garantie voor jou is.

Meubelwaarborg

Voorschotgarantie

Weba is aangesloten bij de Geschillencommissie meubelen en dus voorzien de contracten die WEBA gebruikt in een ‘voorschotgarantie’. Deze garantie beschermt jou als consument in geval een meubelverkoper failliet gaat.

Volgens dit mechanisme kan de koper op zijn minst een deel van zijn voorschot recupereren, doordat hij het mag aftrekken van de prijs van een nieuwe aankoop in een andere winkel. Er geldt wel een beperking, er wordt enkel rekening gehouden met het bedrag van het voorschot tot maximaal 15% van de prijs van de oorspronkelijke aankoop bij de intussen failliete meubelzaak.

Om aanspraak te maken op de voorschotgarantie moet er een dossier ingediend worden bij de Geschillencommissie Meubelen. Het dossier bestaat uit een brief, kopie van uw bestelbon en een betalingsbewijs van het voorschot. Na onderzoek van je dossier bezorgt de Geschillencommissie een lijst van alle winkels waar je jouw voorschot kunt aftrekken bij een nieuwe meubelaankoop. De nieuwe aankoop moet dan gebeuren binnen de 6 maand.

Voor meer informatie consulteer www.navem.be

Hoe kan je aanspraak maken op jouw garantie?

Is er een gebrek of onenigheid over jouw bestelling, dan betreuren we dat ten zeerste en helpen we jou graag verder.

Neem eerst en vooral zo spoedig mogelijk contact op met de winkel waar jij je meubelen bestelde. Vermeld bij je contactopname je bestelgegevens en stuur ook fotomateriaal op. Dit vereenvoudigt de procedure aanzienlijk. Maak gebruik van de rubriek ‘Serviceaanvraag’ op de website daar leggen we uit wat je moet doen om de service op te starten. Als klant zal je de serviceaanvraag op een duidelijke en gegronde wijze moeten onderbouwen.

Indien de garantie van toepassing is, heb je in de eerste plaats recht op een kosteloze reparatie of vervanging, naargelang de situatie. Wanneer de herstelling of vervanging onmogelijk is of als dit onevenredige kosten voor WEBA met zich zou meebrengen, kan je (in welbepaalde omstandigheden) een prijsvermindering of terugbetaling vragen. De vergoeding die hieruit volgt kan nooit groter zijn dan het gefactureerde bedrag. Eventueel kan een terugbetaling rekening houden met het genot dat je als klant al van het goed had.